FANDOM


Note: Please help properly cite the source of the information.

Tokyo, Japan (Closed)

 • First Preview: June 15, 2007
 • Opening Night: June 17, 2007
 • Closing Night: September 6, 2009
 • Venue: The Dentsu-Shiki Theatre "SEA"
 • Transferred to: Osaka

Final Tokyo Cast

Principals (in order of appearance)

 • NUMAO Miyuki as Glinda
 • SHIRAKURA Kazunari as Witch's Father
 • MAO Akane as Witch's Mother
 • MASUYAMA Miho as Midwife
 • EBATA Masae as Elphaba
 • YAMAMOTO Takae as Nessarose
 • KANETA Masahiko as Boq
 • YAEZAWA Mami as Madame Morrible
 • MAEDA Teiichiro as Doctor Dillamond
 • KITAZAWA Yusuke as Fiyero
 • IINO Osami as The Wizard
 • MATSUO Atsushi as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: SUNAGA Tomohiro, MACHIDA Ken'ichi, KUMAKAWA Ken'ichi, MATUO Atsushi, TAI Hajime, SHIRAKURA Kazunari, SHINAGAWA Yoshiaki, KIYOHARA Takumi, MIYAKE Katsunori, NAGASHIMA Sachi, MAO Akane, ABE Yuki, MAGOTA Chie, MITSUKAWA Ai, OZAWA Makoto, HANADA Namiko, ITO Noriko, MASUYAMA Miho.

Original Tokyo Cast

L d6e6adf58f6872351055b62c255f4c75

(L-R) Hamada Megumi & Numao Miyuki

Principals (in order of appearance)

 • NUMAO Miyuki as Glinda
 • SHIRAKURA Kazunari as Witch's Father
 • MAO Akane as Witch's Mother
 • ENDO Tamaki as Midwife
 • HAMADA Megumi as Elphaba
 • OGAI Mayumi as Nessarose
 • KANETA Masahiko as Boq
 • MORI Izumi as Madame Morrible
 • TAKEMI Ryoma as Doctor Dillamond
 • LI Tao as Fiyero
 • MATSUSHITA Takeshi as The Wizard
 • NAGANO Akihiko as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: KIYOKAWA Akira, NISHINO Makoto, NAGANO Akihiko, NARITA Kurando, WAKIZAKA Masato, SHIRAKURA Kazunari, SHINAGAWA Yoshiaki, KAMIKAWA Kazuya, MIYAKE Katsunori, NAGASHIMA Sachi, MAO Akane, ABE Yuki, UGAKI Akane, IMAI Minori, Yumi Michelle, ARAKI Miho, Rebecca JANIK, ENDO Tamaki.

Tokyo Cast List

Principals

 • Glinda: NUMAO Miyuki/TOMADA Asako/SAI Tamami/KIMURA Hanayo
 • Witch's Father: SHIRAKURA Kazunari/YAMADA Shingo/SAKAMOTO Go/NARASAKA Junki
 • Witch's Mother: MAO Akane/NAGAKI Ai/NAGASHIMA Sachi/KINOUCHI Yukina
 • Midwife: ENDO Tamaki/MASUYAMA Miho/MATSUMOTO Masako/SATO Chizuru/HANEDA Mimi
 • Elphaba: HAMADA Megumi/HIGUCHI Asami/IMAI Minori/EBATA Masae
 • Nessarose: OGAI Mayumi/YAMAMOTO Takae/TORIHARA Yukimi/OGASA Maki
 • Boq: KANETA Masahiko/ITO Ryosuke
 • Madame Morrible: MORI Izumi/TAKE Yuko/YAEZAWA Mami
 • Doctor Dillamond: TAKEMI Ryoma/OKAMOTO Takao/MAEDA Teiichiro/SAITO Yuzuru
 • Fiyero: LI Tao/KITAZAWA Yusuke
 • The Wizard: MATSUSHITA Takeshi/KURIHARA Hideo/IINO Osami
 • Chistery: NAGANO Akihiko/KAMIKAWA Kazuya/SAITO Shun'ichiro/TANGE Hiroki/MATSUO Atsushi/HANAZAWA Tsubasa

Osaka, Japan (Closed)

 • First Preview: October 9, 2009
 • Opening Night: October 11, 2009
 • Closing Night: February 13, 2011
 • Venue: Osaka Shiki Theatre
 • Transferred to: Fuokoka, Japan

Final Osaka Cast

Principals (in order of appearance)

 • TOMADA Asako as Glinda
 • YAMADA Shingo as Witch's Father
 • MAO Akane as Witch's Mother
 • MASUYAMA Miho as Midwife
 • EBATA Masae as Elphaba
 • KATSUMA Chiaki as Nessarose
 • KANETA Masahiko as Boq
 • SHIRAKI Mikiko as Madame Morrible
 • SAITO Yuzuru as Doctor Dillamond
 • KITAZAWA Yusuke as Fiyero
 • IINO Osami as The Wizard
 • NARITA Kurando as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: SUNAGA Tomohiro, NEMOTO Ken'ichi, KAMIKAWA Kazuya, NARITA Kurando, TAI Hajime, YAMADA Shingo, KAYAMA Yusuke, KIYOHARA Takumi, UTSUMI Masatomo, ODA Natsumi, MAO Akane, NISHIURA Kaori, SAITO Sayaka, KASHIWAYA Tomoe, OZAWA Makoto, ISHINO Hiroko, ARAKI Mai, MASUYAMA Miho.

Original Osaka Cast

Fffffur

(L-R) Tomada Asako & Ebata Masae

Principals (in order of appearance)

 • TOMADA Asako as Glinda
 • SHIRAKURA Kazunari as Witch's Father
 • MAO Akane as Witch's Mother
 • MASUYAMA Miho as Midwife
 • EBATA Masae as Elphaba
 • YAMAMOTO Takae as Nessarose
 • KANETA Masahiko as Boq
 • YAEZAWA Mami as Madame Morrible
 • KUMODA Takahiro as Doctor Dillamond
 • KITAZAWA Yusuke as Fiyero
 • KURIHARA Hideo as The Wizard
 • SAITO Shun'ichiro as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: SUNAGA Tomohiro, SHIMAZAKI Yoshiaki, SUETANI Mitsuru, SAITO Shun'ichiro, NARITA Kurando, SHIRAKURA Kazunari, KAYAMA Yusuke, KIYOHARA Takumi, MIYAKE Katsunori, ODA Natsumi, MAO Akane, ABE Yuki, MAGOTA Chie, KUROSAKI Aya, OZAWA Makoto, HANADA Namiko, HARADA Mayuko, MASUYAMA Miho.

Osaka Cast List

Principals

 • Glinda: TOMADA Asako/NUMAO Miyuki/YAMAMOTO Takae
 • Witch's Father: SHIRAKURA Kazunari/SAKAMOTO Go/YAMADA Shingo
 • Witch's Mother: MAO Akane/NAGASHIMA Sachi/ODA Natsumi
 • Midwife: MASUYAMA Miho/HANEDA Mimi
 • Elphaba: EBATA Masae/KIMURA Chiaki/HIGUCHI Asami/OKAMURA Minami
 • Nessarose: YAMAMOTO Takae/KATSUMA Chiaki/HOSHIRO Sayaka
 • Boq: KANETA Masahiko/ITO Ryosuke
 • Madame Morrible: YAEZAWA Mami/NAKANO Kyoko/HARADA Mari/SHIRAKI Mikiko
 • Doctor Dillamond: KUMODA Takahiro/SAITO Yuzuru/MAEDA Teiichiro/OKAMOTO Takao
 • Fiyero: KITAZAWA Yusuke/OKADA Ryosuke/LI Tao
 • The Wizard: KURIHARA Hideo/MATSUSHITA Takeshi/IINO Osami
 • Chistery: SAITO Shun'ichiro/MATSUO Atsushi/TANGE Hiroki/NARITA Kurando

Fukuoka, Japan (Closed)

 • First Preview: April 2, 2011
 • Opening Night: April 3, 2011
 • Closing Night: August 28, 2011
 • Venue: Canal City Theatre
 • Transferred to: Nagoya

Final Fukuoka Cast

Principals (in order of appearance)

 • TOMADA Asako as Glinda
 • YAMADA Shingo as Witch's Father
 • FUJIOKA Aya as Witch's Mother
 • MASUYAMA Miho as Midwife
 • EBATA Masae as Elphaba
 • YAMAMOTO Takae as Nessarose
 • ITO Ryosuke as Boq
 • MORI Izumi as Madame Morrible
 • MAEDA Teiichiro as Doctor Dillamond
 • KITAZAWA Yusuke as Fiyero
 • MATSUSHITA Takeshi as The Wizard
 • MATSUO Atsushi as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: KIYOKAWA Akira, GONDO Yutaro, NARITA Kurando, MATSUO Atsushi, TANAKA Genki, YAMADA Shingo, UTSUNOMIYA Naotaka, TANAKA Yoshitoki, SAKAI Koki, FURUYASHIKI Rena, FUJIOKA Aya, NISHIURA Kaori, WATANABE Mariko, TANIHARA Shion, NIITSU Tsukushi, SAKAKIYAMA Reiko, HANADA Namiko, MASUYAMA Miho.

Original Fukuoka Cast

Principals (in order of appearance)

 • NUMAO Miyuki as Glinda
 • SHIRAKURA Kazunari as Witch's Father
 • FUJIOKA Aya as Witch's Mother
 • MASUYAMA Miho as Midwife
 • EBATA Masae as Elphaba
 • HOSHIRO Sayaka as Nessarose
 • ITO Ryosuke as Boq
 • MORI Izumi as Madame Morrible
 • MAEDA Teiichiro as Doctor Dillamond
 • LI Tao as Fiyero
 • MATSUSHITA Takeshi as The Wizard
 • SAITO Shun'ichiro as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: NAGATA Toshiki, GONDO Yutaro, NARITA Kurando, SAITO Shun'ichiro, TANAKA Genki, SHIRAKURA Kazunari, UTSUNOMIYA Naotaka, TANAKA Yoshitoki, SAKAI Koki, FURUYASHIKI Rena, FUJIOKA Aya, NISHIURA Kaori, WATANABE Mariko, TANIHARA Shion, NIITSU Tsukushi, SAKAKIYAMA Reiko, ARAKI Mai, MASUYAMA Miho.

Fukuoka Cast List

Principals

 • Glinda: NUMAO Miyuki/YAMAMOTO Takae/TOMADA Asako
 • Witch's Father: SHIRAKURA Kazunari/YAMADA Shingo/MIYAKE Katsunori
 • Witch's Mother: FUJIOKA Aya
 • Midwife: MASUYAMA Miho
 • Elphaba: EBATA Masae
 • Nessarose: HOSHIRO Sayaka/KATSUMA Chiaki/YAMAMOTO Takae
 • Boq: ITO Ryosuke
 • Madame Morrible: MORI Izumi/SHIRAKI Mikiko
 • Doctor Dillamond: MAEDA Teiichiro
 • Fiyero: LI Tao/KITAZAWA Yusuke/OKADA Ryosuke
 • The Wizard: MATSUSHITA Takeshi
 • Chistery: SAITO Shun'ichiro/MATSUO Atsushi

Nagoya, Japan (Closed)

 • First Preview: September 23, 2011
 • Opening Night: September 25, 2011
 • Closing Night: September 2, 2012
 • Venue: Shin Nagoya Musical Theater

Final Nagoya Cast

Principals (in order of appearance)

 • TOMADA Asako as Glinda
 • SHIRAKURA Kazunari as Witch's Father
 • KINOUCHI Yukina as Witch's Mother
 • ARISAKA Yoshiko as Midwife
 • EBATA Masae as Elphaba
 • SAITO Sayaka as Nessarose
 • ITO Ryosuke as Boq
 • YAEZAWA Mami as Madame Morrible
 • MAEDA Teiichiro as Doctor Dillamond
 • KITAZAWA Yusuke as Fiyero
 • MATSUSHITA Takeshi as The Wizard
 • MATSUO Atsushi as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: SUNAGA Tomohiro, MACHIDA Ken'ichi, SAITO Shun'ichiro, MATSUO Atsushi, WAKEBE Junpei, SHIRAKURA Kazunari, SHINAGAWA Yoshiaki, MITSUYAMA Yuya, MIYAKE Katsunori, KUMAMOTO Risa, KINOUCHI Yukina, NISHIURA Kaori, WATANABE Mariko, KASHIWAYA Tomoe, KIM Eun Hyung, ISHINO Hiroko, HANADA Namiko, ARISAKA Yoshiko

Original Nagoya Cast

Principals (in order of appearance)

 • TOMADA Asako as Glinda
 • SHIRAKURA Kazunari as Witch's Father
 • KINOUCHI Yukina as Witch's Mother
 • ARISAKA Yoshiko as Midwife
 • EBATA Masae as Elphaba
 • YAMAMOTO Takae as Nessarose
 • ITO Ryosuke as Boq
 • NAKANO Kyoko as Madame Morrible
 • MAEDA Teiichiro as Doctor Dillamond
 • KITAZAWA Yusuke as Fiyero
 • IINO Osami as The Wizard
 • MATSUO Atsushi as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: KIYOKAWA Akira, GONDO Yutaro, NARITA Kurando, MATSUO Atsushi, WAKEBE Junpei, SHIRAKURA Kazunari, SHINAGAWA Yoshiaki, TANAKA Yoshitoki, FURUYASHIKI Rena, KINOUCHI Yukina, KURIKI Yui, HARA Ayako, MITSUI Riho, OZAWA Makoto, SAKAKIYAMA Reiko, ARAKI Mai, ARISAKA Yoshiko.

Nagoya Cast List

Principals

 • Glinda: TOMADA Asako/YAMAMOTO Takae
 • Witch's Father: SHIRAKURA Kazunari
 • Witch's Mother: KINOUCHI Yukina/MAO Akane
 • Midwife: ARISAKA Yoshiko/MASUYAMA Miho
 • Elphaba: EBATA Masae/OKAMURA Minami/HIGUCHI Asami
 • Nessarose: YAMAMOTO Takae/OGASA Maki/TORIHARA Yukimi/SAITO Sayaka
 • Boq: ITO Ryosuke
 • Madame Morrible: NAKANO Kyoko/HARADA Mari/SHIRAKI Mikiko/YAEZAWA Mami
 • Doctor Dillamond: MAEDA Teiichiro/KUMODA Takahiro
 • Fiyero: KITAZAWA Yusuke/OKADA Ryosuke/MATSUSHIMA Yuki
 • The Wizard: IINO Osami/MATSUSHITA Takeshi
 • Chistery: MATSUO Atsushi/SAITO Shun'ichiro

Tokyo, Japan (2013/14 Season)(Closed)

 • Opening Night: August 3, 2013
 • Closing Night: November 16, 2014
 • Venue: The Dentsu-Shiki Theatre "SEA"

Final Tokyo (2013/14 Season) Cast

Principals (in order of appearance)

 • TOMADA Asako as Glinda
 • SHIRAKURA Kazunari as Witch's Father
 • MAO Akane as Witch's Mother
 • MOTOI Aya as Midwife
 • MIYAHARA Kei as Elphaba
 • HOSHIRO Sayaka as Nessarose
 • GAMBARA Tokiya as Boq
 • NAKANO Kyoko as Madame Morrible
 • KIKUCHI Tadashi as Doctor Dillamond
 • IIMURA Kazuya as Fiyero
 • MATSUSHITA Takeshi as The Wizard
 • MATSUO Atsushi as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: NAGATA Toshiki, SHINAGAWA Yoshiaki, KUMAKAWA Ken'ichi, MATSUO Atsushi, TAI Hajime, SHIRAKURA Kazunari, HISHIYAMA Ryosuke, MITSUYAMA Yuya, MIYAKE Katsunori, ODA Natsumi , MAO Akane, KURIKI Yui, WATANABE Mariko, OOKA Aya, OZAWA Makoto, SAKAKIYAMA Reiko, ISHITO Yoko, MOTOI Aya.

Opening Tokyo (2013/14 Season) Cast

Principals (in order of appearance)

 • TOMADA Asako as Glinda
 • SAKUMA Jin as Witch's Father
 • MAO Akane as Witch's Mother
 • MATSUMOTO Masako as Midwife
 • HIGUCHI Asami as Elphaba
 • HOSHIRO Sayaka as Nessarose
 • YAMAMOTO Wataru as Boq
 • NAKANO Kyoko as Madame Morrible
 • SAITO Yuzuru as Doctor Dillamond
 • IIMURA Kazuya as Fiyero
 • SANO Masayuki as The Wizard
 • WAKEBE Junpei as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: KIYOKAWA Akira, MACHIDA Ken'ichi, KUMAKAWA Ken'ichi, WAKEBE Junpei, KAWATA Takuya, SAKUMA Jin, SHINAGAWA Yoshiaki, FUMINAGA Suguru, MITSUKE Yuichi, ODA Natsumi, MAO Akane, KURIKI Yui, HARA Ayako, ASHIZAWA Mizuki, MITSUI Saya, ISHINO Hiroko, HANADA Namiko, MATSUMOTO Masako.

Tokyo (2013/14 Season) Cast List

Principals

 • Glinda: TOMADA Asako/YAMAMOTO Takae/TORIHARA Yukimi/TANIHARA Shion
 • Witch's Father: SAKUMA Jin/SHIRAKURA Kazunari/SAKAMOTO Go/URYU Shingo
 • Witch's Mother: MAO Akane/FUJIOKA Aya/ODA Natsumi
 • Midwife: MATSUMOTO Masako/MASUYAMA Miho/ENDO Tamaki/MOTOI Aya
 • Elphaba: HIGUCHI Asami/MIYAHARA Kei/OKAMURA Minami/EBATA Masae
 • Nessarose: HOSHIRO Sayaka/TOYOTA Saki
 • Boq: YAMAMOTO Wataru/ITO Ryosuke/GAMBARA Tokiya
 • Madame Morrible: NAKANO Kyoko/YAEZAWA Mami/ABE Yuki
 • Doctor Dillamond: SAITO Yuzuru /MAEDA Teiichiro/KIKUCHI Tadashi/KUMODA Takahiro
 • Fiyero: IIMURA Kazuya/OKADA Ryosuke/MATSUSHIMA Yuki/KAMIKAWA Kazuya
 • The Wizard: SANO Masayuki/WATANABE Tadashi/MATSUSHITA Takeshi/TESHIGAWARA Takeshi
 • Chistery: WAKEBE Junpei/NAGANO Akihiko/MATSUO Atsushi

Sapporo, Japan (Closed)

 • First Preview: May 1, 2016
 • Opening Night: May 3, 2016
 • Venue: Hokkaido Shiki Theatre
 • Closing Night: November 6, 2016

Final Sapporo Cast

Principals (in order of appearance)

 • TOMADA Asako as Glinda
 • SHIRAKURA Kazunari as Witch's Father
 • ISHIBASHI Kyomi as Witch's Mother
 • INOUE Chieko as Midwife
 • MIYAHARA Kei as Elphaba
 • MORIYAMA Chihiro as Nessarose
 • ITO Ryosuke as Boq
 • YAEZAWA Mami as Madame Morrible
 • KIKUCHI Tadashi as Doctor Dillamond
 • IIMURA Kazuya as Fiyero
 • TESHIGAWARA Takeshi as The Wizard
 • MATSUO Atsushi as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: MINEYAMA Shuhei, ITO Gen, SANO Jumpei, MATSUO Atsushi, ARAKI Keisuke, SHIRAKURA Kazunari, SHINAGAWA Yoshiaki, MITSUYAMA Yuya, MIYAKE Katsunori, HIKIGI Mana, ISHIBASHI Kyomi, ABE Yuki, NISHIURA Kaori, OHOKA Aya, MITSUI Saya, ISHINO Hiroko, SATO Yurie, INOUE Chieko

Original Sapporo Cast

Principals (in order of appearance)

 • TORIHARA Yukimi as Glinda
 • SHIRAKURA Kazunari as Witch's Father
 • ODA Natsumi as Witch's Mother
 • MASUYAMA Miho as Midwife
 • MIYAHARA Kei as Elphaba
 • KIRA Yoshino as Nessarose
 • ITO Ryosuke as Boq
 • YAEZAWA Mami as Madame Morrible
 • KIKUCHI Tadashi as Doctor Dillamond
 • IIMURA Kazuya as Fiyero
 • TESHIGAWARA Takeshi as The Wizard
 • MATSUO Atsushi as Chistery

Monkeys, Students, Denizens of the Emerald City, Palace Guards and Other Citizens of Oz: MINEYAMA Shuhei, ITO Gen, SANO Jumpei, MATSUO Atsushi, ARAKI Keisuke, SHIRAKURA Kazunari, SHINAGAWA Yoshiaki, MITSUYAMA Yuya, MIYAKE Katsunori, HIKIGI Mana, ODA Natsumi, ABE Yuki, NISHIURA Kaori, MITSUKAWA Ai, MITSUI Saya, ISHINO Hiroko, SATO Yurie, MASUYAMA Miho

Sapporo Cast List

Principals

 • Glinda: TORIHARA Yukimi/TOMADA Asako
 • Witch's Father: SHIRAKURA Kazunari/SAKUMA Jin
 • Witch's Mother: ODA Natsumi/ISHIBASHI Kyomi
 • Midwife: MASUYAMA Miho/INOUE Chieko
 • Elphaba: MIYAHARA Kei/OKAMOTO Mizue
 • Nessarose: KIRA Yoshino/MORIYAMA Chihiro
 • Boq: ITO Ryosuke
 • Madame Morrible: YAEZAWA Mami/NISHIDA Yuki
 • Doctor Dillamond: KIKUCHI Tadashi/ MOMO Yoshinori
 • Fiyero: IIMURA Kazuya/NAGANO Akihiko
 • The Wizard: TESHIGAWARA Takeshi
 • Chistery: MATSUO Atsushi/KUSABA Yuki

References

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.